• ponuda480x534px

Opis usluge

Usluge zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša. obavljanje svih zakonski obveznih ispitivanja (el. instalacije, fizikalni i kemijski čimbenici radnog okoliša, gromobrani, ventilacija, stabilni sustavi za dojavu i gašenje požara i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para…), osposobljavanja radnika te izrada akata iz navedenih područja (procjena rizika, pravilnici, elaborati zaštite od požara, procjena ugroženosti od požara, procjene i planovi zaštite i spašavanja), ugovorno obavljanje poslova ZNR i ZOP

Nema više ponuda.