Održana I. sjednica Izvršnog odbora Kluba poduzetnika

Održana I. sjednica Izvršnog odbora Kluba poduzetnika

Održana I. sjednica Izvršnog odbora Kluba poduzetnika – stvaranje poslovne platforme

Na prvoj sjednici Izvršnog odbora Kluba poduzetnika UBH Prsten održanoj 27. siječnja 2015. u prostorijama Udruge raspravljalo se o načinu rada i obvezama članova Izvršnog odbora te planu rada u idućem razdoblju.

Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Kluba poduzetnika Marko Pipunić, vlasnik tvrtke Žito izloživši plan da u 2015. Klub poduzetnika stvori moćnu platformu koja će sinergijom i zajedničkim znanjem, snagom i nastupom potencirati brži razvoj i opstanak svih članova Kluba poduzetnika UBH Prsten bez obzira na njihovu veličinu i mjesto djelovanja, te omogućiti: razmjenu iskustava; međusobnu pomoć kroz, primjerice, objedinjenu nabavu; brigu o strateškoj povezanosti trgovačkih društava; međusobnu poslovnu suradnju i zajedničke promocije i nastupe na tržištu; definiranje zajedničkog nastupa kod prijedloga izrade zakonske regulative koja se tiče područja članica Kluba.


Podsjetio je nazočne da je na Skupštini UBH Prsten 10. svibnja 2014.  Statutom definirano osnivanje  Kluba poduzetnika kojim je svaka pravna osoba, koja je član UBH Prsten, automatizmom i član KP UBH Prsten. Na susretu članova Kluba poduzetnika održanom 30.10.2014. izabran je za predsjednika Kluba poduzetnika, a Pavo Djedović za zamjenika. Klubom upravlja i koordinira Izvršni odbor Kluba s 11 članova koji imaju svoje područje djelovanja ili predstavljaju određenu grupaciju članova Kluba poduzetnika, te  predsjednik i zamjenik predsjednika Kluba.Svojom nazočnošću i sudjelovanjem u organizaciji sastanka potporu su dali predsjednik Udruge Mijo Marić, zamjenik predsjednika Pavo Zubak i glavni tajnik Marjan Biškić.

Novoizabrani Izvršni odbor djeluje u sastavu:
1. Zakonska regulativa i EU fondovi – Vitomir Lučić, vlasnik tvrtke Boost d.o.o.
2. Mali poduzetnici – Hrvoje Soldan, vlasnik tvrtke ASI d.o.o.
3. Srednji poduzetnici – Tado Zrakić, vlasnik tvrtke TEHNOCOLOR d.o.o.
4. Veliki poduzetnici –Ivica Nuić, vlasnik Montmontaže oprema d.o.o.
5. Trgovačke djelatnosti – Jozo Stanić, vlasnik EURO S.A.J.A.M. d.o.o.
6. Proizvodne djelatnosti – Goran Brašnić, vlasnik tvrtke Vargon d.o.o.
7. Uslužne djelatnosti – Marko Zrakić, vlasnik tvrtke Traffikon d.o.o.
8. Prehrambena industrija – Zvjezdan Stanić, vlasnik Stanić d.o.o.
9. IT industrija- informatika- Ante Mandić, vlasnik IN2 Grupe
10. Interna organizaciju i međusobna suradnja – Ivan Miloloža, vlasnik Munja d.d.
11. Ideje i zajednički projekti – Ilija Tolić, vlasnik Tamin Net d.o.o.


Članovi Izvršnog odbora smatraju da Klub poduzetnika treba dati najveći doprinos u djelovanju  Udruge, uz  nužan preduvjet otvaranja mogućnosti međusobne suradnje pravnih članica, razmjenom informacija o ponudama i načinima poslovne suradnje putem poslovnog portala kao svojevrsnog medijatora za koordinaciju i potenciranje poslovne suradnje tvrtki članica, virtualnog tržišta sa svrhom pronalaženja poslovnih partnera i dostupnost informacijama i poslovanju tvrtki članica.


Na sastanku su usvojeni zaključci:
1) Stvaranje temelja rada Kluba poduzetnika i intenziviranja poslovne interakcije tvrtki članica putem posebnog poslovnog portala poluzatvorenog tipa u formi virtualnog tržišta  roba i usluga, sa svrhom potenciranja poslovne suradnje tvrtki članica i pronalaženja poslovnih partnera, te dostupnosti informacijama o poslovanju tvrtki članica, objavom ponuda i realizacijom personaliziranog pristupa gospodarske suradnje.
2) Idejno rješenje poslovnog portala, sadržajno podijeljenog po segmentima djelovanja,  te način njegova funkcioniranja tvrtkama članicama prezentirat će vlasnik tvrtke IN2 d.o.o. Ante Mandić. Rok-ožujak 2015.
3) Sve tvrtke koje žele biti aktivnim članom Kluba poduzetnika i ući u prezentirani sustav trebaju ispuniti upitnik, koji će im se poslati elektroničkom poštom, a temeljem kojeg će se pristupiti izradi ažurne baze članova Kluba poduzetnika i razvijanju poslovnog portala putem kojeg će sve informacije biti dostupne i omogućiti efikasniju komunikaciju. Rok-do kraja veljače 2015.
4) Potrebne informacije o planu rada Kluba poduzetnika objavit će se na mrežnim stranicama Udruge.
5) Članovi IO koji su zaduženi za poduzetnike po veličini i djelatnostima preuzimaju odmah pokroviteljstvo i mentorstvo nad članicama za koje su zaduženi i trebaju izraditi svoj plan djelovanja u 2015. Rok-sredina ožujka 2015.
6) Članovi IO zaduženi za internu organizaciju i međusobnu suradnju, ideje i zajedničke projekte, zakonsku regulativu i EU fondove trebaju izraditi svoj plan djelovanja u 2015. Rok sredina ožujka 2015.
7) Prihvaćen je prijedlog održavanja radnih ručkova- susreta članova Kluba poduzetnika, te će se prvi održati odmah nakon izradbe i  stavljanja u funkciju poslovnog portala, odnosno baze ili oglasne ploče. Na tom će skupu biti prezentiran način funkcioniranja poslovnog portala i njegova korištenja, te konkretna prezentacija projekata tvrtke Žito d.o.o., koji će biti inkorporirani i na poslovnom portalu Kluba poduzetnika s mogućnošću prijave na iste, sukladno potrebama, kao primjer realiziranja poslovne suradnje članica. Prvi susret održat će se do sredine lipnja 2015.
8) Nakon što članovi Izvršnog odbora dostave svoj plan djelovanja u 2015. predsjednik i zamjenik predsjednika sastavit će okvirni Plan rada Kluba poduzetnika s  datumima godišnjih sastanaka IO i aktivnosti Kluba poduzetnika u 2015. koji će predstaviti članovima Kluba na prvom radnom ručku. Rok ožujak 2015.
9) Razmisliti o zapošljavanju osobe koja bi koordinirala aktivnosti između pravnih osoba UBH Prsten.

Odgovori