• riteh - naslovna

Opis usluge

ENERGETSKA UČINKOVITOST – KOMPLETNA RJEŠENJA, ENERGETSKI PREGLEDI, PROJEKTIRANJE,
NADZOR, EU FONDOVI, TEHNIČKO SAVJETOVANJE NA PODRUČJU ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I
ENERGETIKE, USLUGE SAVJETOVANJA NA PODRUČJU RACIONALIZACIJE POTROŠNJE ENERGIJE, ANALIZU
TROŠKOVA I POTROŠNJE ENERGENATA, PLANIRANJE I OPTIMIRANJE POTROŠNJE ENERGENATA I VODE

 

Kroz mjere energetske učinkovitosti nudimo kompletna rješenja za klijenta kako bi povećali
konkuretnost proizvoda i smanjili udio i cijenu energije u jedinici proizvoda. Za klijenta nudimo početni
korak u izradi energetskog pregleda kako bi se definiralo početno stanje i potencijali za uštede.
Izrađujemo glavne projekte za odabrane mjere, nalazimo adekvatne fondove za financiranja i
sufinanciranja, radimo aplikacije za prijavu. Konzultanti smo za javnu nabavu i odabir optimalnog
izvođača, te pratimo klijenta kroz nadzor nad izvođenjem radova i završnim energetskim pregledom
kojim dokazujemo učinkovitost mjere.

 

Za članove Kluba poduzetnika odobravamo poseban popust na naše kompletne usluge.

 

Prezentacija_RITEH d.o.o.

 

 

RIJEKA, 51000

Adresa: Fiorello La Guardia 27/2

Centrala: +385 51 629 005

Fax: +385 51 629 046

E-mail (energetska učinkovitost): [email protected]

E-mail (opći upiti): [email protected]

Link: www.riteh.eu

 

RITEH d.o.o.

Kroz mjere energetske učinkovitosti nudimo kompletna rješenja za klijenta kako bi povećali konkuretnost proizvoda i smanjili udio i cijenu energije u jedinici proizvoda. Za klijenta nudimo početni korak u izradi energetskog pregleda kako bi se definiralo početno stanje i potencijali za uštede. Izrađujemo glavne projekte za odabrane mjere, nalazimo adekvatne fondove za financiranja i sufinanciranja, radimo aplikacije za prijavu. Konzultanti smo za javnu nabavu i odabir optimalnog izvođača, te pratimo klijenta kroz nadzor nad izvođenjem radova i završnim energetskim pregledom kojim dokazujemo učinkovitost mjere.

Još Usluga od RITEH d.o.o.

Nema više ponuda.